Historia

Pracownia POLE WIDZENIA była prowadzona przez Fundację Pole Widzenia w latach 2004-2020. Założycielami Fundacji byli Olga Lubacz, Maria Przyszychowska, Piotr Kopik i Kamil Syller.

Fundacja zrealizowała w 2005 r. dwa zadania publiczne "Wiosenne plakaty" (seria plakatów wyklejanych na ogrodzeniach budów, stworzonych na podstawie reprodukcji/fotografii prac dzieci, które powstały z myślą o wiosennej akcji) i "Gazetka z Okolicy- konkurs”, w 2006r. zadanie publiczne „Studio Sztuki - II edycja”, w 2007 r. „Studio Sztuki - III” oraz „Gazetka na 30-lecie Ursynowa - konkurs”, w 2008 roku zadania publiczne „Studio Sztuki - IV” oraz „ Gazetka Fantastyczny Ursynów - konkurs”, w 2009 roku zadania publiczne "Studio Sztuki V" oraz "Gazetka o mieszkańcach Ursynowa". W 2010 roku powstał “Dziecięcy leksykon historii sztuki".
Projekty realizowane były dzięki dotacji Miasta Stołecznego Warszawy oraz Wydziału Kultury dla Dzielnicy Ursynów. Prace, które tworzyły publikacje "gazetek", powstawały podczas specjalnie przygotowanych i zorganizowanych warsztatów plastycznych. Dzieci i młodzież biorący udział w zajęciach wcielali się w rolę redaktorów i ilustratorów gazety artystycznej.

Internetowe wersje projektów:

W latach 2010-2019 w gmachu Urzędu Dzielnicy Ursynów Fundacja Pole Widzenia zrealizowała 9 wystaw kończących cykle zajęć.

Fundacja Pole Widzenia została zlikwidowana. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wykreślił Fundację z KRS 13 maja 2021, po zakończeniu postępowania likwidacyjnego rozpoczętego 22 lipca 2020 uchwałą Zarządu Fundacji.

Warsztaty w pracowni Pole Widzenia prowadzone są przez stowarzyszenie Hokus Pokus.